Llengües

Oferta Educativa

CMD0 Cicle Formatiu de Màrqueting i Publicitat (LOE)

Màrqueting  és  oferir  solucions  satisfactòries  i comunicar-les amb seducció.

Família Professional: Comerç i màrqueting
Durada: 2000 hores, distribuïdes en 2 cursos acadèmics
Horari: 1 grup a la tarda (de 15h a 21h)
Preu en concepte de matrícula i material: 360 euros de matrícula + 84,95 euros de material

Segur que t’interessa!

 • Ets una persona comunicativa, creativa i amb esperit d'innovació?
 • Tens interès pel disseny, la imatge i la comunicació social i empresarial?
 • Destaques pel teu enginy i capacitat crítica i d'anàlisi?
 • Vols aprendre a conèixer i satisfer millor les necessitats del client/consumidor?
 • Vols tenir la capacitat de definir les estratègies i accions de màrqueting més adequades?
 • Vols saber com aprofitar al màxim les noves tecnologies per a la comunicació i la venda?
 • T'agraden els esdeveniments públics i tens interès per la seva organització i gestió?

Si t’has sentit identificat en alguna d’aquestes preguntes, aquest és el teu cicle! Amb nosaltres aprendràs de manera creativa i innovadora a entendre el món del màrqueting i a desenvolupar les estratègies més adequades segons el tipus de producte i perfil de client. A més, entraràs en contacte amb les noves tecnologies, cada cop més imprescindibles si volem tenir èxit amb el nostre projecte!

Aquest cicle et permetrà:

 • Aprendre la planificació, organització i gestió d'accions de màrqueting, investigació de mercats, publicitat i relacions públiques.
 • Desenvolupar habilitats i tècniques de comunicació off i on-line.
 • Aprofundir en el coneixement i l'ús de la llengua anglesa com a eina imprescindible de comunicació comercial i empresarial.
 • Realitzar pràctiques professionals a empreses de Catalunya (enllaç empreses) i possibilitat de fer estades a la UE en el marc del programa ERASMUS+

Sortides professionals:

Tècnic en departaments de màrqueting, comercials, de comunicació, relacions públiques i d'atenció al client. Assistent en agències de publicitat.

Per què a eCAT-bcn "Lluïsa Cura"?

 • Perquè creiem en la Formació Professional
 • Som una escola amb anys d'experiència en la impartició de cicles de la família de Comerç i Màrqueting.
 • Amb un curs addicional pots tenir el títol de tècnic en Gestió de vendes i espais comercials
 • Podràs optar per la Formació Dual
 • Col·laborem amb un ventall ampli d’empreses, on els estudiants fan pràctiques.
 • Conferències i tallers amb empresaris del sector.
 • Rebem i enviem estudiants a altres països
 • Borsa de treball
 • Convenis amb diversos centres internacionals on podràs desenvolupar les teves pràctiques.

Per accedir al cicle has de:

 • Tenir 19 anys i haver superat la prova d'accés a CFGS.
 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir 18 anys, si es té un cicle formatiu de grau mitjà, fent la prova d'accés a CFGS per un cicle de la mateixa família.
 • Més informació a la web de la Generalitat.

Continguts Del Cicle

 

Gestió económica i financera de l’empresa: mòdul 3-màrqueting i publicitat

Si tens esperit emprenedor i estàs interessat en conèixer les eines per fer una gestió acurada de la teva futura empresa a nivell comptable, financer i fiscal aquest és el teu mòdul.

Polítiques de màrqueting

Descripció:
Definirem en un pla de màrqueting les accions que tindran com a objectiu que el públic es decideixi per la nostra proposta .  Hem de conèixer, per tant, quines són les característiques psicològiques del client potencial i com adaptar l’oferta del producte o servei a les seves motivacions .  Després, haurem de definir la nostra estratègia de comunicació que ha de ser capaç de despertar sensacions positives cap a la marca i envers el producte o servei.

Investigacio comercial, cfgs mk i publicitat

Duràs a terme totes les fases d’una investigació comercial fent servir tant eines genèriques de l’Office com eines específiques de la Investigació com el Gandia Barbwin.

FOL

En aquesta assignatura aprendràs a defensar-te des de la tev aposició com a futura/r treballadora/r, a conèixer els teus drets i a entendre un càlcul de salari o una liquidació. També coneixeràs la protecció a què tens dret dins del a Seguretat Social i les prestacions que et corresponen per atur.

Igualment, aprendràs quins són els mecanismes de prevenció de riscos laborals i a posar-los en marxa en el transcórrer de la teva vida laboral

Mòdul 3 Gestió Económica i Financera de l’Empresa

Si tens esperit emprenedor i estàs interésat en conèixer les eines per fer una gestió acurada de la teva futura empresa a nivell comptable,financer i fiscal aquest és el teu mòdul.

Back to Top