Llengües

Institut

Propòsit, Missió i Valors

Propòsit:

“Liderar la Formació Professional innovadora i de qualitat a Barcelona”

 

Missió:

“Som especialistes en la formació de professionals competents pel món de demà”

 

Visió:

“Ser reconeguts com a centre de referència de la innovació educativa i les relacions internacionals, aportant valor a la societat mitjançant la inserció laboral de treballadors i el servei al teixit productiu de l’ecosistema local, gràcies a una formació de qualitat excel·lent”

 

Valors:

·        

la orientació a l’alumnat

 

L’objectiu principal de l’eCAT bcn és maximitzar la generació de valor per aquest segment. Es posa per tant al centre de tota l’activitat docent i no estrictament docent a l’alumnat, la seva satisfacció i la qualitat del servei que rep. 

·        

la innovació educativa

 

Estarem sempre amb els programes d’innovació i les metodologies actives que ens ofereix la xarxa a més d’altres projectes d’iniciativa pròpia o amb col·laboració externa, ja que són un eix fonamental del propòsit i de la visió de la nostra institució.

·        

el lideratge i el treball en equip

 

La descentralització, la coresponsabilitat, la participació, la creació d’equips autònoms, la sinèrgia, el treball en equip, la preparació i la formació de l’equip. 

·        

la cooperació amb la diversitat de l’ecosistema del que formem part

 

La comprensió de l’entorn, la participació i voluntat de cooperació amb l’ecosistema on ens trobem, sortint sempre que es pugui per apropar el nostre alumnat al món real.

·        

la flexibilitat i adaptabilitat en un entorn dinàmic

 

Sabem que l’entorn amb característiques VUCA ens obliga a ser més flexibles i adaptar-nos a les necessitats de tots els col·lectius que tenim al voltant, les tendències de la societat i la realitat de l’entorn, que és sempre canviant.

·        

la qualitat i la millora contínua

 

Un dels pilars fonamentals del centre és la formació amb un estàndard de qualitat màxim, homologat a nivell internacional i un model de gestió excel·lent sostingut en el temps.

·        

la vocació internacional

 

Participar amb estudiants i docents en programes i projectes internacionals, promocionar estades a l’exterior i acollir al nostre centre, potenciar l’aprenentatge de llengües estrangeres, la vivència d’experiències enriquidores a altres països i la multiculturalitat.

·        

la sostenibilitat i la cura del medi ambient

Augmentar la sostenibilitat a través d’una política expansiva de digitalització de tots els processos i el Lean Management.

 

Back to Top