Llengües

 • Català
 • English
 • Deutsch
 • Castellano

Oferta Educativa

ACREDITA'T

Què és l'avaluació i l'acreditació?

És el procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides mitjançant:

 • l'experiència laboral
 • vies no formals de formació

Què aconsegueixo?

Permet a les persones que hi participen d'aconseguir una certificació de les unitats de competència acreditades.

A més, al realitzar la preinscripció, podràs escollir realitzar l'avaluació en una de les següents llengües: alemany, amazic, anglès, àrab, danès, francès, italià, portuguès, punjabi, rus i xinès.

Per què serveix?

 • Per a reconèixer i regularitzar oficialment la teva experiència i situació laboral
 • Per a convalidar, segons les unitats de competència acreditades, els mòduls professionals (matèries) corresponents en els cicles formatius CFGS Assistència a la direcció i/o CFGS Administració i finances
 • Per a estar exempt, segons les unitats de competència acreditades, dels mòduls formatius (matèries) corresponents als certificats de professionalitat d'Assistència a la direcció i/o Assistència documental i de gestió en oficines i despatxos

Quin és el procediment?

El procediment implica l'assistència a un màxim de cinc sessions presencials en el centre assignat.

Les fases del procediment són:

 • Assessorament
 • Avaluació
 • Acreditació de la competència

Inscriu-t'hi !!!

CONVOCATÒRIA 2021

En breu penjarem la informació

CONVOCATÒRIA 2020

 

TRAMITACIÓ DELS CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT DELS ASPIRANTS
Els aspirants que hagin acreditat UC’s en la convocatòria RESOLUCIÓ PRE/164/2020, de 21 de gener hauran d’esperar a demanar al SOC el certificat de professionalitat ja que les dades s’estan revisant i encara no han pogut ser traspassades al registre corresponent. És per això que els avisarem a través de la web del centre de quan es podran dirigir al SOC per tal de tramitar el corresponent Certificat de professionalitat.

Àmbit Secretariat i atenció al client

Adreçat a treballadors i treballadores que gestionen les informacions i comunicacions relacionades amb els responsables i òrgans de la direcció, mantenint l’arxiu de la secretaria de direcció i assistir a la direcció i/o que assisteixen la gestió de despatxos i oficines professionals, organitzant i recolzant la gestió administrativa i documental, la comunicació, la preparació d’expedients i el manteniment de l’arxiu (nivell 3)

Informació sobre la convocatòria

http://acreditat.gencat.cat/ca/index.html

Documentació pels aspirants

Full de preinscripció

Full de presentació de la documentació justificativa

Dossier de la Trajectòria Professional i Formativa de l'aspirant

Instruccions per al pagament

Document de renúncia a participar al procés

Guia de l'aspirant

Enllaç qüestionaris d'autoavaluació

Preinscripció

Llistat provisional d'admesos

Llistat provisional d'exclosos per manca de justificació

Sol·licitud de reclamació preinscripció i inscripció

Criteris d'ordenació de les sol·licituds

El període de presentació de les reclamacions i al·legacions dels candidats exclosos és del 27/05/2020 a l'11/06/2020.

Caldrà enviar la Sol·licitud de reclamació preinscripció i inscripció juntament amb aquella documentació que volgueu adjuntar a la següent adreça de correu:  llcura.acreditat.secretariat@gmail.com 

Les llistes són resultats provisionals, per tant, en cas que siguin admeses les al·legacions dels candidats rebutjats poden modificar-se les llistes en la publicació definitiva

Relació definitiva de preinscrits admesos i no admesos en llista d’espera Lluïsa Cura Secretariat

Relació definitiva de preinscrits exclosos per manca de documentació Lluïsa Cura Secretariat

FASE D'ASSESSORAMENT

Sessió informativa dia 13 d'octubre a les 18:15, on-line (enviarem a cada persona admesa a la preinscripció un enllaç per assistir-hi)

Instruccions per al pagament

Resultat provisional d'inscripció a la fase d'assessorament

RESULTAT DEFINITIU DE LA PREINSCRIPCIÓ A LA FASE D'ASSESSORAMENT

Document de renúncia a participar al procés

Resultat definitiu d'inscripció a la fase d'assessorament

Llistat provisional resultats d'avaluació

Llistat definitiu resultats d'avaluació

Llistat provisional resultats d'avaluació

Llistat definitiu resultats d'avaluació

 

 

Back to Top