Llengües

  • Català
  • English
  • Deutsch
  • Castellano

Internacional

Mobilitat Internacional

Mobilitat Internacional

La Mobilitat Internacional forma part de l’objectiu d’Internacionalitzar l’Institut  i és continuació d’una pràctica iniciada ja fa molts anys que aposta per la realització de projectes internacionals en diferents àmbits:

  • Organitzem, en el marc d’ERASMUS + de mobilitats tant d’estudiants per a fer pràctiques com de professorat per a docència i també per a formació. Properament iniciarem la mobilitat per a estudiants, i això implicarà que estudiants nostres puguin fer formació en altres centres a Europa i que també nosaltres puguem rebre estudiants europeus i que puguin fer formació amb nosaltres.

LA MOBILITAT COMENÇA A CASA

Rebem  alumnat y professorat de diverses  ciutats europees i  realitzar  activitats conjuntes per potenciar la pràctica de les llengües estrangeres i treballar les capacitats de comunicació interpersonal i socialització de las relaciones entre l’ alumnat

  • En aquest moments hi ha contactes amb Quebec per fer estades de comerç internacional i logística i amb Bordeaux, s’han realitzat activitats conjuntes entre els estudiants i les professores mitjançant Videoconferència. Alumnat de Nancy farà formació al nostre institut durant 15 dies.
  • Participem en diversos projectes europeus gestionats tant pel nostre institut com en col•laboració amb institucions com el Departament d’Ensenyament, la Fundació Barcelona FP, l’Associació Xarxa FP.  http://www.xarxafp.org/
  • Formem part de la Xarxa Netinvet per a  la promoció de la mobilitat i per l’aprenentatge en els camps del Comerç Internacional i del  Transport i la Logística. http://www.netinvet.eu/
  • Utilitzarem el sistema Online Linguistic Support (OLS). Es tracta d’una eina d’autoaprenentatge d’idiomes que la Comissió Europea facilita en el marc del programa Erasmus+ 

CARTA ECHE🔗

La carta ECHE és el mandat que ens atorga la facultat de fer projectes de mobilitat amb fons del programa Erasmus+ durant el període 2021-2027, especificant els principis que regeixen aquestes activitats d'alt valor pedagògic.

Back to Top