Llengües

Secretaria

Preinscripció

La informació més actualitzada i la realització de tots els tràmits a: preinscripcio.gencat.cat
Codi del centre: 08042573
Aquest any les preinscripcions de CFGM i CFGS es fan totalment online, no s'ha de presentar res al centre.
 
Podeu fer la sol·licitud a preinscripcio.gencat.cat.
 

Dates preinscripció curs 2022-2023

Grau mitjà

Grau superior

Nota: a la preinscripció els Cicles de Marqueting CMD0 i CMD2 (MQ promoció turística) de l'any passat van estar junts a la mateixa opció de preinscripció. Va ser al moment de fer la matrícula que es van separar els alumnes entre les dos branques i es va donar el cas que no es tothom va poder fer la opció desitjada. Tot fa pensar que aquest any passarà igual.

PFI

Tràmits prèvis:

Consulta número d'inscripció al Registre d'alumnes de Catalunya (RALC)​

Obtenció IdCAT Mòbil (Necessari per per la preinscripció amb sol·licitud electrònica)

 

Tot el procés de preinscripció de CFGM i CFGS es farà exclusivament de forma telemàtica a través del portal telemàtic de la generalitat de Catalunya i per tant és possible presentar ninguna documentació al centre presencialment.
La prinscripció de PFI SI que és presencial.

PREGUNTES FREQÜENTS

 

Que he de fer per estudiar un Cicle de Formació Professional a l’Institut Lluïsa Cura?

El primer pas és fer la Preinscripció, que per la Formació Professional de grau superior i de grau mig s’acostuma a fer a mitjans de maig. Un cop feta la repartició de places de la preinscripció s’ha de formalitzar la matrícula. Aquest procés s’acostuma a fer entre finals de juny i mitjans de juliol.

Quina diferència hi ha entre la preinscripció i la matrícula?

La preinscripció és el procés per demanar plaça en un centre educatiu. La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s'hi ha obtingut plaça. Per tant, la preinscripció no és vàlida si no es fa la matrícula.

On puc trobar la informació i el calendari de la preinscripció i de la matrícula?

A partir del mes de març o abril s’actualitza la web del Departament d’Educació amb la informació pertinent al curs següent.

https://preinscripcio.gencat.cat/

També es pot consultar informació a la plana web del Consorci d’Educació de Barcelona.

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matricula...

He realitzat els estudis que em permeten realitzar un Cicle Formatiu de Formació Professional a l'estranger. Quins passos he de seguir?

Per que siguin vàlids, els estudis realitzats a l'estranger han de ser homologats. El procés d’homologació es pot fer tant en el país d’origen a través de les ambaixades o consulats espanyols com a Catalunya. L’organisme que realitza les Homologacions a la ciutat de Barcelona és el Consorci d’Educació de Barcelona.

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/tramits/homologacio_i_conval...

Nota: Per tal de participar al procés de preinscripció és important que es demani de calcular la nota en el moment de fer la sol·licitud d’homologació.

La sol·licitud de preinscripció es pot fer per internet?

Sí, l'única via és per Internet, a través de la pàgina web del Consorci d’Educació de Barcelona o del Departament d’Ensenyament:

www.gencat.cat/preinscripcio

Acabat el tràmit NO cal presentar cap més documentació al centre fins al moment de la matrcícula, pero cal estar pendent de les llistes que s'aniran publicant per si hi ha algún error.

Quina documentació s’ha de presentar per a la preinscripció?

Tota la documentació es presenta en el moment de fer el formulari online i si cal es pot modificar editant la sol·licitud dins els terminis establerts.

Per alumnes menors d’edat:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne/a està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet), o de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport si es tracta de persones estrangeres. Si es tracta d’estrangers comunitaris document d’identitat del seu país d’origen. Quan el domicili habitual que s'alega no coincideix amb el del DNI o NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència.

Per tots els alumnes:

 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys. De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que es pugui aportar.

 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se'n disposa, el Departament d'Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.

 • Documentació acreditativa de criteris d’accés:

  • Grau Mitjà:

   • Els alumnes que han finalitzat l'ESO a Catalunya a partir del curs 2017-2018 o que estan cursant 4t d'ESO actualment a Catalunya:

    • No cal presentar cap certificat de la qualificació mitjana de l'expedient. Aquesta s'obté de les bases de dades del Departament d'Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

   • Els alumnes que han finalitzat l'ESO a Catalunya abans del curs 2017-2018 han d'adjuntar:

    • O bé la certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l'etapa.

    • O bé, en el cas d'estudis antics, la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsica, si hi apareix la qualificació mitjana de l'etapa.

   • Els alumnes que al·leguen un estudi estranger:

    • Si aquest estudi està homologat a Catalunya des l'any 2016, no cal presentar res. La qualificació s'obté de l'aplicació de gestió d'homologacions.

    • Si aquest estudi no està homologat a Catalunya des l'any 2016, cal adjuntar la credencial digitalitzada (escanejada o fotografiada per les dues cares) on consti l'homologació.

    • Si en la credencial no hi consta o bé no s'ha resolt encara l'homologació, es pot demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d'Educació. (Important: si no es demana aquest càlcul al Departament o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5.)

    • Si l'alumne/a encara no ha finalitzat aquests estudis en el moment de la preinscripció i per això no s'ha pogut iniciar el tràmit d'homologació, es pot presentar una declaració responsable que té els mateixos efectes per al procés de preinscripció que la presentació del volant de matrícula condicional, que acredita que s'ha iniciat l'expedient d'homologació. En aquest cas, la qualificació es considera que és un 5.

   • Alumnes que han realitzat proves d'accés:

    • Els alumnes que han superat la prova d'accés en convocatòries de la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2011, no cal presentar-ne el certificat. El Departament obté la qualificació de l'aplicació de gestió de proves i es mostrarà en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional.

    • Els alumnes que han superat la prova d'accés en convocatòries de la Generalitat de Catalunya anteriors al 2011 o en altres comunitats autònomes, cal adjuntar la certificació d'haver-la superat digitalitzada (escanejada o fotografiada).

    • Les persones que han superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys l'any actual, cal adjuntar una còpia de la consulta dels resultats de la prova, escanejada o fotografiada per les dues cares (en el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova).

  • Grau Superior:

   • Els alumnes amb estudis de batxillerat LOGSE: 

    • Cal adjuntar una còpia escanejada o fotografiada de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions.

   • Les persones que han superat la prova d'accés a Catalunya des de l'any 2011:

    • No cal presentar cap certificat de la qualificació mitjana de l'expedient. Aquesta s'obté de les bases de dades del Departament d'Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

    • Si la prova d'accés és anterior o s'ha realitzat en una altra comunitat autònoma, s'ha d'adjuntar la certificació d'haver-la superat digitalitzada.

   • Els alumnes escolaritzats a Catalunya a partir del curs 2016–2017 que al·leguin el títol de Batxillerat o el de tècnic de formació professional de grau mitjà o d'arts plàstiques i disseny:

    • No cal presentar cap certificat de la qualificació mitjana de l'expedient. Aquesta s'obté de les bases de dades del Departament d'Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional​​

   • Els alumnes que al·leguen un estudi estranger:

    • Si aquest estudi està homologat a Catalunya des l'any 2016:

     • No cal presentar res. La qualificació s'obté de l'aplicació de gestió d'homologacions.

    • Si aquest estudi no està homologat a Catalunya des l'any 2016:

     • Cal adjuntar la credencial digitalitzada (escanejada o fotografiada per les dues cares) on consti l'homologació. Si en la credencial no hi consta o bé no s'ha resolt encara l'homologació, es pot demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d'Educació. (IMPORTANT: si no es demana aquest càlcul al Departament o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5.)

    • Si l'alumne/a encara no ha finalitzat aquests estudis en el moment de la preinscripció i per això no s'ha pogut iniciar el tràmit d'homologació:

     • Es pot presentar una declaració responsable que té els mateixos efectes per al procés de preinscripció que la presentació del volant de matrícula condicional, que acredita que s'ha iniciat l'expedient d'homologació. En aquest cas, la qualificació es considera que és un 5.

   • Alumnes que han realitzat proves d'accés:

    • Els alumnes que han superat la prova d'accés en convocatòries de la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2011:

     • No cal presentar-ne el certificat. El Departament obté la qualificació de l'aplicació de gestió de proves i es mostrarà en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional.

    • Els alumnes que han superat la prova d'accés en convocatòries de la Generalitat de Catalunya anteriors al 2011 o en altres comunitats autònomes:

     • Cal adjuntar la certificació d'haver-la superat digitalitzada (escanejada o fotografiada).

    • Les persones que han superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys l'any actual:

     • Cal adjuntar una còpia de la consulta dels resultats de la prova, escanejada o fotografiada per les dues cares (en el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova).

    • Les persones exemptes de la prova d'accés per haver superat les proves d'accés a la universitat per a majors de 40 o 45 anys han d'adjuntar a la sol·licitud de preinscripció el certificat de superació d'aquesta prova.

ELS CURSOS QUE REALITZEM

Quins estudis es realitzen a l’Institut Lluïsa Cura?

Pots trobar el llistat de cursos, així com més informació a la nostra plana web, a l’apartat Oferta Educativa.

http://lluisacura.cat/content/oferta-educativa

Quant duren els estudis?

Tant els estudis de Grau Mig com els de Grau Superior duren 2 anys.

Quin preu tenen els estudis?

Per cada any estudiat es fa un pagament únic en el moment de fer la matrícula.

 • Grau Mig: 85,95€ en concepte de taxa de material i assegurança escolar.

 • Grau Superior: matricula de 360€ i 84,95€ de taxa de material.

Sobre el concepte de matrícula es poden aplicar bonificacions sempre que es pugui acreditar els casos següents:

Bonificació del 50% de l'import per a:

 • membres de família nombrosa de categoria general i

 • membres de famílies monoparentals.

 • persones que en el curs acadèmic actual o en l'anterior han obtingut una beca o un ajut a l'estudi del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

Exempció del 100% del pagament per a:

 • membres de família nombrosa de categoria especial,

 • víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills),

 • persones amb discapacitat igual o superior al 33% i

 • infants o adolescents en acolliment familiar.

 • persones subjectes a mesures privatives de llibertat, les persones membres d'unitats familiars que percebin la renda mínima d'inserció i les persones víctimes de violència de gènere.

Back to Top